Osobnost města - Bohdan Ostroveršenko

25.11.2013 14:01

Ve středu 20. listopadu se rodina, přátelé, známí a všichni, kteří pana Bohdana Ostroveršenka znali, zúčastnili zádušní mše v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích na Zámeckém náměstí, aby se s ním naposledy rozloučili. Důstojně uctili jeho památku také členové Brixiho komorního souboru, jehož byl zakladatelem a dlouholetým aktivním členem.

V našem městě stál pan Ostroveršenko u zrodu občanského sdružení, které se zaměřilo na památky, jejich zachování, údržbu a zpřístupnění veřejnosti.

Vy, občané, nás znáte pod názvem Občanské sdružení Královské horní město Krupka podle historických kalendářů, které jsme dlouhodobě vydávali, z koncertů v kostelích nebo i ze článků o historii jednotlivých obcí, které tvoří dnešní městský celek.

Pan Ostroveršenko se podílel na sjednávání koncertů s řadou hudebních souborů. Objevil a zpřístupnil hudební poklad bývalého ředitele krupské školy a regenschori Josefa Klobautschnika, jehož pamětní deska je umístěna na městském kostele v Husitské ulici. Věnoval pozornost památce našeho slavného rodáka MUDr. Ferdinanda Arlta. Byl organizátorem jeho oslav nejen ve městě, ale i ve Vídni, kde je pochován.

Známá je jeho spolupráce s našimi přáteli na druhé straně státní hranice, kde nás vždy zastupoval a reprezentoval. Stejně tak byl pozorným hostitelem ve dnech, kdy nás naši přátelé každoročně navštěvují.

Významný byl jeho podíl v péči o kostely. Nejen kaple sv. Wolfganga pod Komáří vížkou, kostel sv. Anny na Libušíně, ale nejusilovněji se snad zaměřil, dalo by se to nazvat osobním posláním, na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Výrazně se podílel na zajišťování finančních příspěvků z celé řady fondů, využíval svých cenných zkušeností a známostí z oblasti kultury, aby přispěl k záchraně uváděných památek.

Kdykoliv provázel návštěvníky naším městským kostelem, nemohli účastníci přehlédnout to velké zaujetí, přímo srdeční záležitost, nadšení a pýchu, se kterou poukazoval na dosažené výsledky. V poslední době mu radost udělala první část opravených barokních soch ze scenérie ECCE HOMO.

Domníváme se proto, že by bylo vhodné, aby na jeho počest byla v těchto prostorách následně odhalena jeho pamětní deska.

Čest jeho památce!